Noutăți cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015
 
   Și în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali pot susține examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.
    Pentru informații legate de examenul de grad principal din acest an,  punem la dispoziția persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 și OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.Descarcă Ord MS 651-2015     Ord MS 652-2015
Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuţii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul “Viaţa Medicală” Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  
23-28.10.2015
Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului “Admis” sau “Respins”– afişarea listei candidaţilor declaraţi “Admis”
-primirea contestaţiilor dosarelor
Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – asistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – alte categorii de candidaţi (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)