• ORDIN MS-ME nr. 438-4629 din 2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților.
 • ORDIN MS nr. 1761 din 2021 - Norme tehnice privind curățarea,dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, evaluare, proceduri, metode.
 • ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 - pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
 • ORDIN nr. 3.235/93/2021 - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 • O.U.G nr. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
 • H.G. nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12008   162180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
 • Legea nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii
 • Legea 123/2008 - pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar;
 • O.M.S nr 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii
 • Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura Sanitara 2008-2010
 • Leagea nr 215/2001 - Administratiei Publice locale
 • O.M.S nr. 653/2001 - Asistena mediacala a prescolarilor, scolarilor si studentilor
 • O.M.S nr. 1.668/2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos – de introdus
 • H.C.L nr. 320/2010 - infiintarii Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara
 • O.M.S nr. 1092/2006 - privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca
 • O.M.S nr. 1466/2008 - pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile;
 • O.M.S nr 1563/2008 - pentru aprobarea Listei alim.nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentatii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 • Legea 217/2003 - pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • HG nr. 924/2005 - privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 • OUG nr. 18/2017 - privind asistenta medicala comunitara
 • Normele metodologice - privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara
 • Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 • Precautiunile standard - masuri minime obligatorii