DESCRIERE GENERALA

    Serviciul de Asistenta Medicala al Municipiului Galati, cu sediul in str.Traian nr.97, bl.A4, parter, localitatea Galati, Jud.Galati, este un serviciu public organizat ca institutie publica de interes local al Municipiului Galati, cu personalitate juridica, în vederea eficientizarii activitatii de asistenta medicala acordata in unitatile sanitare cu paturi al caror management a fost transferat catre Consiliul Local Galati conform prevederilor H.G. nr. 529 din 2 iunie 2010, a activitatii de asistenta medicala comunitara, a activitatii de asistenta medicala si dentara acordata in cabinetele medicale si dentare din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior.

   În cadrul Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati se acordă servicii de asistenţă medicala si medico-socială, prin următoarele structuri:
     1. Compartiment Serviciul Asistenţă Medicala Comunitară
     2. Compartiment Asistenţă Medicală in Unitatile de Invatamant
     3. Compartiment Asistenţă de Medicină Dentară in Unitatile de Invatamant


OBIECTIVE

 • Prevenirea si depăşirea situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, în scopul creşterii calităţii vieţii şi are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistenţă medico-socială a persoanelor din municipiul Galaţi aflate la un moment dat într-o situaţie de risc medico-social;
 • Asigurarea conditiilor optime de furnizare a serviciilor de asistenta medicala preventiva, curativa si de urgenta prescolarilor, elevilor si studentilor in cabinetele medicale si dentare din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior;
 • Furnizarea de servicii integrate, medicale si sociale, flexibile si adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate in mediul in care acestia traiesc prin utilizarea eficienta a serviciilor acordate in cadrul pachetului de baza, punerea accentului pe preventie si continuitate a serviciilor;
 • Implicarea comunitatii in identificarea problemelor medico - sociale ale acesteia;
 • Definirea si caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunitatii;
 • Dezvoltarea programelor de interventie, privind asistenta medicala comunitara, adaptate nevoilor comunitatii;
 • Monitorizarea si evaluarea serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara;
 • Asigurarea eficacitatii actiunilor si a eficientei utilizarii resurselor;
 • Coordonarea si monitorizarea asistentei medicale si de medicina dentara acordata prescolarilor, elevilor si studentilor prin cabinetele medicale si de medicina dentara din unitati de invatamant;
 • Identificarea, cunoasterea si solutionarea nevoilor reale de sanatate ale populatiei din comunitate;
 • Asigurarea managementului asistentei medicale acordate in unitatile sanitare transferate in subordinea Consiliului Local Galati.

UNITATI SANITARE CU PATURI, AFLATE IN SUBORDINE

PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUTIEI

 • Luni – Vineri: 8.00 – 16.00