La  nivelul municipiului Galați funcționează două centre de permanență, organizate în baza Legii nr. 263/  2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, actualizată, și a Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ord. MS/ MAI nr. 697/ 112/ 2011, respectiv :

  1. Centrul de permanență nr. 1, situat pe str. Drumul Viilor nr. 14, Bl. J4, Parter, înființat prin Decizia Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați nr. 252/ 15.09.2017;
  2. Centrul de permanență nr. 2 « Sfântul Luca », situat în Cartierul Mazepa II, str. Ovidiu nr. 10-12 (Parohia « Sfinții Trei Ierarhi »), înființat prin Decizia Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați nr. 137 din 17.09.2020;

 

    Centrul de permanență reprezintă o formă de organizare a activității medicale în sistemul sanitar, care funcționează în afara programului de activitate al medicilor de familie aflați în raporturi contractuale cu CJAS, administrația publică locală având competență în domeniul identificării, amenajării, dotării și punerii la dispoziția echipelor medicale, conform legii, de spații aflate în proprietatea/ administrarea sa, pentru realizarea obiectivelor de sănătate publică în care beneficiari sunt membrii comunității locale.

 

    Centrul de permanență fix este, potrivit legislației în vigoare, o unitate sanitară cu sediul stabil, fără personalitate jurídică, coordonat administrativ de un medic de familie aflat în raporturi contractuale cu CJAS Galați, unitatea funcționând în afara programului de activitate al cabinetelor de medicină de familie din teritoriu, în scopul asigurării asistenței medicale primare în regim de gardă pentru pacienții din zona arondată, după cum urmează:

în zilele lucrătoare - între orele 15,00-8,00;

în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, precum și în zilele declarate libere de către Guvernul Romaniei, garda începe de la ora 8,00 și durează 24 de ore.

Referitor la serviciile medicale acordate medicii și asistenții medicali care formează echipe de gardă în cadrul centrelor de permanență, acestea sunt, potrivit Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ord. MS/ MAI nr. 697/ 112/ 2011, următoarele:

a) asistența medicală în afecțiunile acute și urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței  medicului de familie și posibilităților tehnice, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordin – Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultații de urgență de către medicii de familie în cadrul celor două centre de permanență;

b) trimitere către alte specialități în vederea internării, în situațiile prevăzute la lit. a), care depășesc competențele medicului de familie;

c) administrarea medicației necesare tratamentului de urgență care se asigură din trusa de urgență a centrului de permanență;

d) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare la medicul său de familie pentru informare asupra diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă.