In M.Of. al Romaniei nr. 515/ 21.07.2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1147/ 2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinari, conform caruia:
 
Ø     Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate;
 
Ø     Modelul Carnetului de vaccinări este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
 
Ø     Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului şi de medic/unitatea medicală care a efectuat vaccinarea.
 
Ø     La inscrierea in colectivitate se va solicita obligatoriu carnetul de vaccinari;
 
Ø     În situaţia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare;
 
Ø     Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România;
 
Ø     Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul şi calendarul imunizărilor din România;
 
Ø     Reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, conform clasificării în vigoare în România;
 
Ø     Raportarea RAPI către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie pentru toţi medicii de familie sau, după caz, medicii vaccinatori (medici pediatri, infecţionişti etc.);
 
Ø     Costurile pentru tipărirea Carnetului de vaccinări sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru finanţarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.