IMPORTANT!!!!!
 
          ►   VACCINĂRILE PREVĂZUTE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL DE IMUNIZĂRI DIN ROMÂNIA SUNT GRATUITE ŞI ASIGURATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII!
 
            ►   VACCINĂRILE SE PROGRAMEAZĂ A SE EFECTUA LA DATELE STABILITE DE MEDICUL DE FAMILIE,  LA LUAREA ÎN EVIDENŢĂ A NOU-NĂSCUTULUI.
           
            ►    VACCINARILE PROTEJEAZA COPILUL DUMNEAVOASTRA DE BOLI INFECTIOASE GRAVE:
 
-          HEPATITA B;
-          TUBERCULOZA;
-          POLIOMIELITA;
-          HAEMOPHILUS INFLUENZAE B;
-          DIFTERIA;
-          TETANOSUL;
-          TUSEA CONVULSIVĂ;
-          RUJEOLA;
-          RUBEOLA;
-          PAROTIDITA EPIDEMICA (OREIONUL).    
 
Ø     In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1147/ 2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinari, publicat in M.Of. nr. 515/ 21.07.2011, la inscrierea in colectivitate se va prezenta obligatoriu carnetul de vaccinari/ dovada de vaccinari, completate la zi de medicul de familie, scolar sau zonal;
 
Ø     Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate;
 
Ø     Vaccinările vor fi înregistrate obligatoriu în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea;
 
Ø     În situaţia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare;
 
Ø     La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări. In acest sens, cabinetele medicale scolare vor solicita si vor elibera la inscrierea in anul scolar dovada de vaccinari sau carnet de vaccinari completat la zi;
 
Ø     Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România;
 
Ø     Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie.
 
Ø      CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA este urmatorul:
 ┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │VÂRSTA RECOMANDATĂ│   TIPUL DE VACCINARE                   │ COMENTARII   │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Primele 24 de ore │Vaccinare antihepatită B                │În maternitate│
 │     4-7 zile     │Vaccinare antituberculoză               │În maternitate│
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │     2 luni       │Vaccinare antidifterie, antitetanos,    │              │
 │                  │antituse convulsivă, antipoliomielită,  │   Simultan   │
 │                  │antihaemophilus influenzae B,           │              │
 │                  │antihepatită B                          │              │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │     4 luni       │Vaccinare antidifterie, antitetanos,    │              │
 │                  │antituse convulsivă, antipoliomielită,  │   Simultan   │
 │                  │antihaemophilus influenzae B            │              │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │     6 luni       │Vaccinare antidifterie, antitetanos,    │              │
 │                  │antituse convulsivă, antipoliomielită,  │   Simultan   │
 │                  │antihaemophilus influenzae B,           │              │
 │                  │antihepatită B                          │              │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │     12 luni      │Vaccinare antidifterie, antitetanos,    │              │
 │                  │antituse convulsivă, antipoliomielită,  │  Simultan    │
 │                  │antihaemophilus influenzae B            │              │
 │                  │Vaccinare antirujeolă, antirubeolă,     │              │
 │                  │antioreion                              │              │
 └──────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┘
 ┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │VÂRSTA RECOMANDATĂ│   TIPUL DE VACCINARE                   │ COMENTARII   │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │      4 ani       │Vaccinare antidifterie, antitetanos,    │              │
 │                  │antituse convulsivă                     │              │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │7 ani (în clasa I)│Vaccinare antirujeolă, antirubeolă,     │   Campanii   │
 │                  │antioreion                              │   şcolare    │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 9 ani (în clasa  │Vaccinare antipoliomielită              │   Campanii   │
 │ a III-a)         │                                        │   şcolare    │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │14 ani (în clasa  │Vaccinare antidifterie, antitetanos     │   Campanii   │
 │a VIII-a)         │                                        │   şcolare    │
 ├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │24 de ani şi apoi │Vaccinare antidifterie, antitetanos     │              │
 │din 10 în 10 ani  │                                        │              │
 └──────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┘
 
 
 
 
Cele 7 "reguli de aur" în administrarea vaccinurilor!!!
 
    1. Nu excludeţi posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăţi sau informaţii eronate.
 
    2. Nu administraţi niciun vaccin fără recomandarea medicului.
 
    3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicaţia de vaccinare şi nu există contraindicaţii.
 
    4. Vaccinul se administrează după consultul medicului şi numai în prezenţa acestuia.
 
    5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.
 
    6. După vaccinare, copilul trebuie supravegheat de aparţinători o perioadă de 5 zile (mai îndeaproape în primele 24 de ore), pentru depistarea eventualelor reacţii postvaccinale (locale şi generale).
 
    7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reacţii postvaccinale, adresaţi-vă urgent medicului.
 
►Dacă aveţi întrebări nu ezitaţi să i le puneţi medicului!
►Dacă aveţi nelămuriri nu ezitaţi să le clarificaţi!
 
 


Copilul dumneavoastră are şansa de a trăi în secolului XXI şi deci trebuie să beneficieze de toate progresele medicinei, în deplină siguranţă a actului medical!