DESCRIERE GENERALA

    Serviciul de Asistenta Medicala al Municipiului Galati, cu sediul in str.Traian nr.97, bl.A4, parter, localitatea Galati, Jud.Galati, este un serviciu public organizat ca institutie publica de interes local al Municipiului Galati, cu personalitate juridica, în vederea eficientizarii activitatii de asistenta medicala acordata in unitatile sanitare cu paturi al caror management a fost transferat catre Consiliul Local Galati conform prevederilor H.G. nr. 529 din 2 iunie 2010, a activitatii de asistenta medicala comunitara, a activitatii de asistenta medicala si dentara acordata in cabinetele medicale si dentare din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior.