default

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Tematica examen grad principal - 2011
IGIENA-SANATATE PUBLICA


I.  IGIENA MEDIULUI
I.1. Igiena aerului:
a. Compoziţia chimica a aerului si acţiunea sa asupra organismului
b. Poluarea aerului si acţiunea sa asupra organismului si sănătăţii
c. Contaminarea aerului si acţiunea sa asupra organismului
d. Clima si acţiunea sa asupra sănătăţii
e. Factorii meteorologici
I.2. Igiena apei
a. Nevoile de apa ale individului si colectivităţilor
b. Patologia infecţioasa produsa prin apa
c. Patologia neinfecţioasă produsa prin apa
d. Condiţiile sanitare de potabilitate ale apei
e. Condiţiile bacteriologice
f. Condiţiile sanitare ale aprovizionării cu apa
g. Calitatea apei
I.3. Igiena solului
a. Structura mecanica si proprietăţile fizice ale solului si relaţia lor cu sănătatea
b. Compoziţia chimica a solului si influenta asupra sănătăţii
c. Asanarea solului
d. Îndepărtarea igienica a reziduurilor solide
e. Îndepărtarea igienica a reziduurilor lichide
I.4. Igiena habitatului
a. Igiena locuinţei
b. Igiena localităţilor

II.  IGIENA RADIAŢIILOR
1. Radiaţiile ionizante
2. Radiaţiile neionizante
3. Securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

III. IGIENA ALIMENTATIEI
III.1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei
a. Necesarul de energie
b. Necesarul de proteine
c. Necesarul de lipide
d. Necesarul de glucide
e. Necesarul de elemente minerale
f. Necesarul de vitamine
III.2. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor
a. Laptele si brânzeturile
b. Carnea si derivatele
c. Ouăle
d. Legumele si fructele
e. Cerealele si legumele uscate
f. Produsele zaharoase
g. Grăsimile alimentare
h. Băuturi nealcoolice si alcoolice
III.3. Igiena unitarilor cu profil alimentar
a. Amplasarea unitarilor
b. Prevederi in construcţii
c. Igiena personalului

IV. IGIENA COPIILOR SI TINERILOR
IV.1 Dezvoltarea fizica a copiilor si tinerilor
IV.1.1. Igiena copiilor de vârsta 0-3 ani
a. Caracteristicile anatomo - fiziologice ale copilului mic
b. Dezvoltarea neuropsihica a copiilor de 0-3 ani
c. Structura si conţinutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani
d. Cerinţele igienico-sanitare ale creşei
IV.1.2.. Igiena copiilor de vârsta 3-6 (7) ani
a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica a copiilor de 3-6 (7) ani
b. Igiena procesului instructiv-educativ
IV.1.3. Igiena copiilor de vârsta şcolara
a. Dezvoltarea fizica si neuropsihica in perioada 6 (7) - 18 ani
b. Igiena activităţii şcolare
c. Cerinţele igienice in unităţile şcolare
IV.2. Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor si tinerilor
IV.3. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile in instituţiile pentru copii
IV.4. Condiţiile igienico-sanitare din instituţiile de învăţământ şi influenţa lor asupra stării de sănătate a elevilor şi a randamentului şcolar.

a. Terenul construcţiilor şcolare
b. Amplasarea clădirilor şcolare
c. Orientarea clădirii şcolare
d. Iluminatul sălilor de clasa
e. Cubajul de aer din clasa
f. Temperatura interioara in clase si in şcoala
g. Mobilierul şcolar
h. Laboratoarele şcolare
IV.5. Întocmirea raţională a orarelor şcolare, mijloc de prevenire a surmenajului la şcolari.
a. Curbele diurne, săptămânale, semestriale si anuale
b. Alcătuirea orarului pe criterii igienice
c.  Igiena examenelor
IV.6. Oboseala şcolară
a. Cauze care ţin de elev
b. Cauze care ţin de cadrul didactic
c. Cauze care ţin de cadrul organizatoric si administrativ al scolii
IV.7. Prevenirea bolilor infecţioase în şcoli.
         Tutunul, alcoolul şi cafeaua-  factori nocivi asupra stării de sănătate a  şcolarului.
IV.7.1. Tutunul
a. Ce se întâmpla când inspiram fum de ţigara?
b. Efectele negative de scurta durata
c. Efectele negative de lunga durata
d. Decizia cu privire la fumat
e. Informaţii pentru părinţi si educatori
IV.7.2. Alcoolul
IV.7.2.1. Efectele alcoolului asupra organismului
a. Asupra stomacului si intestinelor
b. Asupra ficatului
c. Asupra creierului
d. Asupra musculaturii
IV.7.2.2. Nivelul de alcool in sânge (alcoolemia)
a. Efectele de scurta durata ale consumului de alcool
b. Efectele de lunga durata ale consumului de alcool
IV.7.2.3. Stadiile consumului de alcool si alte droguri
a. Stadiul experimental
b. Stadiul folosirii regulate
c. Stadiul de preocupare
d. Dependenta chimica
IV.7.2.4. Rolul scolii, al familiei si al societăţii in educarea elevilor privind consumul de alcool
IV.7.3. Cafeaua
a. Efectele de scurta durata
b. Efectele de lunga durata
c. Intoxicaţia cu cafea - cafeismul
d. Dependenta fizica si psihica in consumul de cafea
IV.7.4. Prevenirea consumului de droguri la elevi
IV.7.4.1. Principalele categorii de droguri
a. Solvenţii
b. Amfetaminele
c. Tranchilizantele si sedativele
d. Drogurile de origine vegetala
e. Cânepa indiana si substanţele rezultate din prelucrarea ei
f. Heroina si morfina
g. Alte droguri de origine vegetala–
h.  Steroizii anabolizanţi
i. Drogurile de origine sintetica
j. "Toxicele de plăcere" (droguri de tranziţie)
IV. 7.4.2. Cauzele pentru care elevii ajung sa consume droguri
IV. 7.4.3. Rolul părinţilor si educatorilor in abandonarea consumului de droguri de către şcolari
IV.8. Educaţia sexuală la elevi
IV.8.1. Sexualitatea in raport cu vârsta
a. Perioada copilăriei
b. Pubertatea normala
c. Semnele pubertate la băieţi
d. Semnele pubertate la fete
e. Comportamentul psiho-sexual al adolescentului
IV.8.2. Aparatul genital masculin
IV.8.3. Aparatul genital feminin
a. Organele genitale interne
b. Organele genitale externe
c. Menstruaţia
d. Procesul de reproducere
e. Sarcina
f. Contracepţia
IV.9. Bolile cu transmitere sexuală
a. Sifilisul
b. Gonoreea
c. Tricomoniaza uro-genitala
d. Candidoza
e. Chlamidioza
f. Herpesul genital
g. Negii sau verucile genitale
h. Vaginita
i. Păduchii laţi
j. Hepatita de tip B
k. Infecţia cu HIV/SIDA
 
V. IGIENA MUNCII
V.1. Bazele Medicinii muncii
V.2. Protecţia muncii
V.3. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor .Examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii
 
VI.  BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIE
VI.1. Partea generală

VI.1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambiantei in producerea infecţiei.
a. Infecţia
b. Agentul patogen
c. Macroorganismul
d. Mediul exterior
VI.1.2. Noţiuni de epidemiologie generala
a. Introducere
VI.1.3. Factorii epidemiologici principali
c. Izvorul epidemiogen
d. Căile de transmitere
e. Masa receptiva
VI.1.4. Factorii epidemiologici secundari
a. Factorul natural
b. Factorul economico-social
VI.1.4. Formele de manifestare ale procesului epidemic
VI. 2. Diagnosticul bolilor infecţioase
a. Introducere
b. Datele epidemiologice
c. Examenul clinic general
d. Datele de laborator
VI.3. Tratamentul bolilor infecţioase
a. Generalităţi
b. Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice
c. Tratamentul specific
d. Tratamentul chirurgical
e. Colectarea dezechilibrelor funcţionale
f. Combaterea inflamaţiei si altor mecanisme patogene
g. Tratamentul simptomatic
h. Tratamentul de susţinere si stimulare nespecifica
i. Repaosul si tratamentul igieno-dietetic
VI.4. Practica îngrijiri bolnavilor infecţioşi
V.4.1. Profilaxia bolilor infecţioase
V.4.1.1 Generalităţi
V.4.1.2. Masuri antiepidemice in focar
a. Masuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie
b. Masuri pentru întreruperea cailor de transmitere
c. Masuri pentru creşterea rezistentei organismului
d. Masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
VI.5. Partea specială
VI.5.1. Clasificarea bolilor infecţioase
VI.5.2. Infecţii aerogene
a. Scarlatina, angina streptococica
b. Rujeola
c. Rubeola
d. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
e. Tusea convulsiva
f. Parotidita epidemica
g. Gripa, viroze respiratorii
h. Difteria
i. Meningitele
j. Encefalitele
k. Pneumoniile
l. Tuberculoza
m. Infecţii digestive
n. Toxiinfecţiile alimentare
o. Hepatitele acute virale
VI.5.3. Boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele
a. Infectii stafilococice - septicemii
VI.5.4. SIDA
VI.6. Circuitul informaţional si raportarea bolilor transmisibile.
VI.7. Supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.
a. Amplasarea , construcţia, amenajarea şi funcţionarea unităţilor sanitare.
b. Înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea serviciilor medicale.
c. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
d. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale. BIBLIOGRAFIE - IGIENA - SANATATE PUBLICA
(A) S. Manescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II -A ;( pag. 9-33, 35 -63, 79 - 91, 95-103, 107-127);
(B) D. Cocora; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 131-140, 146-160, 163-167);
(C) A. Cordeanu; Igiena - Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216);
(D) E. Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Editia A II-A; (pag. 222-230, 231-235, 237-240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296, 300-307, 309-312;
(E) C. Bocarnea; Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22, 23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118;
(F) I. Silion, C. Corduneanu, Bazele Medicinii Muncii – Teorie si practica, Ed.Moldo Grup, Iasi ,2002;
(G) P. Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicala,1978;

1. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
2.  Ordinul  Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile;
3. Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei;
 
4. Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii;
5. Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificările si completările ulterioare;
7. Ordinul 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie intervenţionala, cu modificările si completările ulterioare;
8. Ordinul   Nr. 14 din 24 ianuarie 2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare;
9. Ordinul   Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
10. Ordinul   Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările si completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 219 din 04/01/2002 aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările si completările ulterioare;
12. Ordinul M.S. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
13. Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
14. Ordonanţa   Nr. 124 din 29 august 1998    *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare;
15. Ordinul Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările si completările ulterioare;
16. Ordinul   Nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
17. Ordonanţa de Urgenta  Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
18. Legea  Nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor;
19. Legea  Nr. 16 din 8 ianuarie 1998, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare;
20. Legea  Nr. 98 din 10 noiembrie 1994    *** Republicată
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;
21. Legea  Nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată  prin Legea 311/2004.